Từ vựng IELTS chủ đề Friendship (Tình bạn)

Từ vựng IELTS chủ đề Friendship

 • to stay even when everyone else has left: ở lại ngay cả khi những người khác đã rời bỏ bạn
 • to never let you feel that you’re alone: không bao giờ để bạn cảm thấy rằng bạn cô đơn
 • never talk behind your back: không bao giờ nói xấu sau lưng bạn
 • to show up for friends when they promise they will: họ sẽ có mặt để gặp/giúp bạn khi họ hứa họ sẽ tới
 • to be there for you in any situation: bên bạn trong bất kỳ hoàn cảnh nào
 • to speak openly from the heart: những gì họ nói ra xuất phát từ chính trái tim họ
 • to keep their promises: giữ lời hứa
 • to believe in your potential to reach your dreams: tin tưởng vào tiềm năng của bạn là bạn sẽ đạt được ước mơ của mình
 • to understand who you are and what you need: thực sự hiểu bạn và biết bạn cần gì
 • to be with you through thick and thin: bên bạn trong bất kỳ hoàn cảnh nào
 • to get your back no matter what situation you’re about to walk into: hỗ trợ bạn trong bất kỳ hoàn cảnh nào
 • to make friends: kết bạn
 • to find people with similar interests: tìm thấy những người có sở thích giống bạn
 • to give others a hand: giúp đỡ người khác
 • to stand by you: ở bên cạnh bạn

Bài báo về tình bạn

How do you know if someone is a true friend or not? Finding someone you really click with can be quite a challenge.  A true friend is someone who you can rely on when you need it. They treat you with respect and being around them makes you feel good. They have your best interest at heart. You feel comfortable being yourself with them and you can trust them.

A true friend…

 1. Makes you feel good

You should feel good hanging out with a friend. And after you’ve hung out, you should leave with a good feeling. If they put you down or make you feel bad on a regular basis, there’s something important missing in your relationship.

 1. Accepts you for who you are

You don’t have to pretend to be someone else to fit in or feel accepted when you’re with a true friend. They don’t try to change you or make you behave in a certain way. With your friend, you can put down your mask, relax, and be yourself.

 1. 3. Is honest and trustworthy

Honesty is an important part of any healthy friendship. It’s important that you can trust your friend to tell you the truth and keep their promises. If you notice that they’re lying to you or to others, it’s a sign they’re not that trustworthy.

Đọc thêm: Từ vựng miêu tả người trong IELTS Speaking

Phần vocab

  • to click with somebody = (informal) to quickly become friends with …: nhanh chóng trở thành bạn với ai đó
  • to have someone’s (best) interests at heart = If you say that someone has your interests or your welfare at heart, you mean that they are concerned about you and that is why they are doing something: quan tâm tới ai đó, sẵn sàng làm gì đó để giúp họ
  • to hang out = to spend a lot of time in a place or with someone: đi chơi (với ai đó)
  • to put somebody down = to make someone feel stupid or unimportant by criticizing them: chỉ trích ai đó, làm họ thấy xấu hổ, không quan trọng, khiến bạn cảm thấy thất vọng
  • to make somebody feel bad = to make somebody feel ashamed and sorry: khiến ai đó cảm thấy tồi tệ, tội lỗi, …
  • to pretend = to behave as if something is true when you know that it is not: giả vờ
  • to fit in = to feel that you belong to a particular group and are accepted by that group: hòa nhập
  • to be yourself = say what you think, express what you feel, and talk about what interests you: là chính mình
  • to keep a promise = to fulfill or be faithful to a promise one has made: giữ lời hứa
  • to lie to someone = to say or write something that is not true in order to deceive someone: nói dối ai đó

Bài mẫu IELTS Speaking chủ đề Friendship

Descibe one of your best friends.
You should say:
 • What this person looks like
 • When and where you met this person
 • What you do when you are together
I’m going to talk about Hazel, who is one of my closest friends ever.

Actually, Hazel is her English name; her Vietnamese name is Ly. But I’ll use Hazel because I know she likes that. She’s one year younger than me. We used to live next door, but now we live in the same flat.

I want to talk about Hazel for several reasons.

First, she’s very kind. She’s willing to give others a hand, and she always stands by me whenever I need help. Last year, I had a high fever and had to be hospitalised for a week. She took a week off to take care of me.

Second, she’s a patient person. Unlike me who can get angry very easily, Hazel’s able to stay calm in almost every situation. In terms of being patient, I am learning a lot from her. I remember last week, both of us had to wait for another friend for nearly two hours because he got up late and got stuck in traffic. During those two hours, I kind of lost my temper and constantly complained. I was pacing back and forth, while Hazel was just sitting there reading a book. At first, I was really angry and wondered why she was so relaxed in that situation, but afterwards, she said to me: ‘You need to learn how to enjoy every minute of your life’. Then, I realised that I was wasting my time doing pointless things, and from that moment, I knew that I needed to learn to control my temper so that I could enjoy little things in life.

I’m so lucky to have a friend like her.

So, if I had to talk about one of my best friends, it would have to be Hazel.

Bài dịch

Tôi sẽ nói về Hazel, một trong những người bạn thân nhất của tôi từ trước đến giờ.

Thật ra, Hazel là tên tiếng Anh của cô ấy; tên tiếng Việt của cô là Lý. Nhưng tôi sẽ gọi Hazel vì tôi biết cô ấy thích điều đó. Cô ấy nhỏ hơn tôi một tuổi. Chúng tôi đã từng là hàng xóm, nhưng bây giờ chúng tôi sống trong cùng một căn hộ.

Tôi muốn nói về Hazel vì một vài lý do.

Đầu tiên, cô ấy rất tốt bụng. Cô ấy sẵn sàng giúp đỡ người khác và cô ấy luôn sát cánh bên tôi mỗi khi tôi cần giúp đỡ. Năm ngoái, tôi bị sốt cao và phải nhập viện một tuần. Cô ấy nghỉ một tuần để chăm sóc tôi.

Thứ hai, cô ấy là một người kiên nhẫn. Khác với tôi, người có thể nổi giận rất dễ dàng, Hazel có thể giữ bình tĩnh trong hầu hết mọi tình huống. Về mặt kiên nhẫn, tôi đang học hỏi được nhiều điều từ cô ấy. Tôi nhớ tuần trước, cả hai chúng tôi phải đợi một người bạn khác gần hai tiếng đồng hồ vì anh ấy dậy muộn và bị kẹt xe. Trong hai giờ đó, tôi mất bình tĩnh và liên tục phàn nàn. Tôi đi đi lại lại, trong khi Hazel chỉ ngồi đó đọc sách. Lúc đầu, tôi thực sự bực tức và tự hỏi tại sao cô ấy rất thoải mái trong tình huống đó, nhưng sau đó, cô ấy nói với tôi: ‘Cậu cần học cách tận hưởng từng giây phút trong cuộc sống của bạn.’ Sau đó, tôi nhận ra rằng tôi đang lãng phí thời gian làm những việc vô nghĩa, và từ lúc đó, tôi biết rằng tôi cần phải học cách kiềm chế sự nóng nảy của mình để có thể tận hưởng những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống.

Tôi rất may mắn khi có một người bạn như cô ấy.

Vậy nên, nếu tôi phải nói về một trong những người bạn thân nhất của tôi, thì đó phải là Hazel.

Trên đây là tổng hợp 1 số từ vựng IELTS chủ đề Friendship (Tình bạn), mong rằng bài viết hữu ích với bạn nhé.

Đọc thêm: Từ vựng IELTS chủ đề Makeup thông dụng hay gặp

0 Reviews

Write a Review

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *