tu-dong-nghia-chu-de-crime ipenenglish.vn

Từ vựng IELTS chủ đề: Crime

Nối tiếp những chủ đề quen thuộc mà IPEN ENGLISH đã giới thiệu cùng các bạn ở những post trước đây. Hôm nay, IPEN ENGLISH xin gửi tới các bạn một chủ đề cũng thường gặp không kém nhé, đó chính là Crime.
😆😆😆 Hãy cùng IPEN ENGLISH bỏ túi ngay những vocab rất hay ho về chủ đề này nhé.
 1. commit a crime = commit an offence = break the law: thực hiện hành vi phạm tội
 2. reoffend = commit crimes again: tái phạm
 3. criminals = offenders = lawbreakers = people who commit crimes: kẻ phạm tội
 4. engage in criminal activities = take part in unlawful acts: tham gia vào các hoạt động phạm pháp
 5. minor crimes such as shoplifting or pickpocketing: các tội nhẹ như ăn trộm vặt tại các cửa hàng hay móc túi
 6. serious crimes such as robbery or murder: các tội nặng như cướp hay ám sát
 7. receive capital punishment = receive the death penalty: nhận án tử hình
 8. receive prison sentences = be sent to prison: nhận án tù/ bị bỏ tù
 9. life imprisonment: tù chung thân
 10. impose stricter punishments on…: áp đặt những hình phạt nặng nề hơn lên…
 11. provide education and vocational training: cung cấp giáo dục và đào tạo nghề
 12. commit crimes as a way of making a living: phạm tội như 1 cách để kiếm sống
 13. to be released from prison: được thả/ ra tù
 14. rehabilitation programmes: những chương trình cải tạo
 15. pose a serious threat to society: gây ra mối đe dọa nghiêm trọng cho xã hội
 16. act/serve as a deterrent: đóng vai trò như 1 sự cảnh báo/ngăn chặn
 17. security cameras and home surveillance equipment: thiết bị giám sát tại nhà và camera an ninh
 18. crime prevention programmes: những chương trình phòng chống tội phạm
 19. juvenile crimes = youth crimes = crimes among young adults: tội phạm vị thành niên/ ở giới trẻ
 20. innocent people: những người vô tội
 21. be wrongly convicted and executed: bị kết tội và xử oan
 22. create a violent culture: tạo ra 1 nền văn hóa bạo lực

Đọc thêm: 200 Collocation theo chủ đề

0 Reviews

Write a Review

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *