ielts listening

Luyện nghe tiếng anh cơ bản 1 – từ vựng đời sống

Cùng IPEN ENGLISH luyện nghe tiếng anh cơ bản và học từ vựng đời sống qua bài nghe về Mr. White dưới đây nhé!

>>> Xem thêm: TOP 11 website học Tiếng Anh cho người mất gốc tốt, miễn phí

Listening

• A chain smoker = người hút thuốc liên tục

• Addiction (n) sự nghiện

• Cough (v) ho

• Quit (v) từ bỏ

• Pack (n) gói

• Cigarette (n) thuốc lá

• A check-up (n) khám tổng quát

• take an x-ray

• tumor (n) khối u

• lung (n) phổi

• scared (adj) sợ hãi

• cigarette smoke = khói thuốc lá

• keep ==> kept

• throw out  ==> threw out

Mr. White had a bad habit. He was a chain smoker. Mr. White knew his addiction was unhealthy.
He couldn’t even take walks anymore. He spent all day coughing. Mr. White spent one year trying to quit smoking. He would always buy a pack and ‘promise himself it would be his last cigarette. Mr. White went to his doctor for a check-up. His doctor asked him to take an x-ray. They found a tumor on his left lung. He had cancer from all the smoking. Mr. White went home scared. He threw out his cigarettes, but he kept one. This would finally be his last cigarette.

>>> Xem thêm: MẤT GỐC TIẾNG ANH NÊN BẮT ĐẦU TỪ ĐÂU

0 Reviews

Write a Review

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *