phat-am-s-es

Cách phát âm -s -es trong tiếng Anh chính xác kèm bài tập luyện tập

Bên cạnh hậu tố -ed, hậu tố -s, -es cũng phổ biến trong Tiếng Anh. và là một yếu tố rất quan trọng với kĩ năng nói Tiếng Anh. Bài viết này, IPEN ENGLISH sẽ hướng dẫn bạn cách đọc -s, -es sao cho đúng nhất nhé.

Xem thêm: Lộ trình học tiếng Anh cho người mất gốc

1. Cách phát âm -s -es trong tiếng Anh

Quy tắc phát âm -/s/, -/es/ là -/iz/

 • -/s/, -/es/ được phát âm là -/iz/ khi từ có tận cùng là các âm: /s/, /z/, /ʃ/, /tʃ/, /ʒ/, /dʒ/.
 • Các nhận diện thông thường: các từ có tận cùng là các chữ cái sh, ce, s, ss, z, ge, ch, x…

Ví dụ:

 • Kissess được phát âm là /kisiz/.
 • watches được phát âm là /wɑːtʃiz/.
 • classess được phát âm là /klæsiz/.
 • Boxes được phát âm là /bɒksiz/.

Quy tắc phát âm -s, -es là -/s/

 • -/s/, -/es/ được phát âm là -/iz/ khi từ có tận cùng là các âm vô thanh: /θ/, /p/, /k/, /f/, /t/.

Âm vô thanh là gì? Là những âm mà khi nói cổ họng sẽ không rung, lí do là âm bật ra bằng hơi từ miệng chứ không phải từ cổ họng. Ví dụ như âm /k/, khi phát âm, bạn có thể đặt tay lên cổ họng và thấy cổ họng không rung.

Ví dụ:

 • units được phát âm là /ˈjuːnɪts/.
 • works được phát âm là /wə:ks/.
 • topics được phát âm là /ˈtɑːpɪks/.
 • laughs được phát âm là /læfs/.

Quy tắc phát âm -s, -es là -/z/

 • -/s/, -/es/ được phát âm là -/iz/ khi từ có tận cùng là các âm: /s/, /z/, /ʃ/, /tʃ/, /ʒ/, /dʒ/.
 • Cách nhận diện thông thường: các từ có tận cùng là các chữ cái: sh, ce, s, ss, z, ge, ch, x…

Ví dụ:

 • plays được phát âm là /pleɪz/.
 • bags được phát âm là /bægz/.
 • dreams được phát âm là /dri:mz/.
 • hugs được phát âm là /hʌgz/.

phat-am-s-es

Một số mẹo ghi nhớ và lưu ý phát âm -s -es

Tương tự như phát âm hậu tố -/ed/, cách phát âm hậu tố -/s/ và -/es/ cũng dễ gây nhầm lẫn. Tuy nhiên, đừng quá lo lắng nhé, hãy tham khảo các mẹo ghi nhớ cách phát âm -/s/, -/es/ trong Tiếng Anh dưới đây.

 • Các nhận diện thông thường khi -/s/, -/es/ phát âm -/iz/ : các từ có tận cùng là các chữ cái sh, ce, s, ss, z, ge, ch, x…

Ta có thể ghi nhớ mẹo thành: “Chú Sáu chạy xe sh zỏm chị em (ce) ssợ”.

 • -/s/, -/es/ được phát âm là -/iz/ khi từ có tận cùng là các âm vô thanh: /θ/, /p/, /k/, /f/, /t/.

Ta có thể ghi nhớ mẹo thành: “Thời phong kiến phương Tây”.

 • Trường hợp còn lại -/s/, -/es/ được phát âm là -/iz/.

meo-phat-am-dung-s-es

2. Bài tập luyện tập cách phát âm -s -es

Bài 1: Chọn từ có cách phát âm phần in đậm khác với những từ khác

1 A. proofs B. books C. points D. days

2 A. asks B. breathes C. breaths D. hopes

3 A. sees B. sports C. pools D. trains

4 A. tombs B. lamps C. brakes D. invites

5 A. books B. floors C. combs D. drums

6 A. cats B. tapes C. rides D. cooks

7 A. walks B. begins C. helps D. cuts

8 A. shoots B. grounds C. concentrates D. forests

9 A. helps B. laughs C. cooks D. finds

10 A. hours B. fathers C. dreams D. thinks

Bài 2: Luyện phát âm hậu tố -/s/, -/es/ qua mẫu truyện cười dưới đây.

WISDOM TEETH

One day a man walks into a dentist’s office and asks how much it will cost to extract wisdom teeth.

“Eighty dollars,” the dentist says.

“That s a ridiculous amount,” the man says. “Isn’t there a cheaper way?”

“Well,” the dentist says, “if you don t use an anaesthetic, I can knock it down to $60.”

“That s still too expensive,” the man says.

“Okay,” says the dentist. “If I save on anesthesia and simply rip the teeth out with a pair of pliers, I could get away with charging $20.”

“Nope,” moans the man, “it’s still too much.”

“Hmm,” says the dentist, scratching his head. “If I let one of my students do it for the experience, I suppose I could charge you just $10.”

“Marvelous,” says the man, “book my wife for next Tuesday !”

Xem thêm: Ngữ pháp và bài tập phát âm -ed trong tiếng Anh có đáp án

0 Reviews

Write a Review

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *